Kde koupit ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g

  • ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g Drogerie
Výhodná cena
25 Kč
Doručení
Skladem 16.07.2019
Doprava a poštovné
Info v obchodu
Můžete koupit zde » VMD-drogerie.cz

Podrobnosti a detail produktu

ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g, Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nevdechujte mlhu, páry. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu obličeje, brýle. Při styku s kůží: Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou. Pří vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, která umožní pohodlné dýchání. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.  Skladování: Skladovat v suché větrané místnosti, mimo zdrojů zapálení. Likvidace obalů a odpadů: Nespotřebovaný obsah odevzdat do skladu nebezpečných látek. Nesmí přijít do styku s potravinami a zdroji pitné vody.  Obsahuje: Benzínová frakce hydrogenačně odsířená, toluen, xylen. Hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Výrobek je vyrobený podle normy ISO 9001. ŠK spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g... Zobrazit celý detail produktu >>>

Zboží ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g které hledáte kde nakoupit je k dispozici k zakoupení za 25 Kč v online e-shopu. Neváhejte a mrkněte do totho obchodu na podrobnější informace o zboží a zjistěte si podrobnosti o produktu.

Z toho e-shopu VMD-drogerie.cz můžete pohodlně a bezpečně zakoupit ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g z Praha, Brno, ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Zlín a dalších měst po celé ČR což je velká výhoda nákupů přes internet.

Technické parametry produktu:
- kódové značení EAN 8586001700139 a ID produktu 51987
- jistota kvalitního výrobce ŠK spektrum
- kategorie Drogerie

Zobrazit výdejní místa na Heurece


Recenze

Zboží má mezi zákazníky má průměrné ohodnocení 5 z celkového počtu 109 recenzí od zákazníků.


Výdejní místa jsou již téměř ve všech větších i menších městech po celé republice. Jednoduše si zvolte kde koupit ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g. Při nákupu si vyberte podle PSČ či polohy nejvhodnější výdejní místo, co vám vyhovuje.

Heureka Heuréka ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g výdejní místa

Podívejte se na doporučení a recenze od zákazníků, který produkt již zakoupili na srovnávači cen heureka.cz, kteří produkt již vlastní a zdíleli zkušenosti.

Přímo na portále si můžete přehledně produkty srovnat a vyfiltrovat místo doručení nebo místo vyzvednutí(např. uloženka, zásilkovna nebo česká pošta). Uvidíte přehledně kde zakoupit a pořídit ŠK Spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g nejvýhodněji. Taky můžete porovnat ceny z několika obchodů jako např. VMD-drogerie.cz s dopravou - Info v obchodu.
Zobrazit zboží na Heurece.


Sdílet na Facebooku


Další oblíbené mezi uživateli
Více produktů z kategorie Drogerie

Podobné výrobky: